Berichtgeving op basis van geruchten, hoor zonder wederhoor, niet te controleren bronnen, niet te verifiëren omstandigheden, partijdigheid in verslaggeving, vooringenomen standpunten, verstrengelde belangen met derden, populistisch meehuilen met de wolven in het bos, opzichtig effectbejag en sensatiezucht:

Stuit u in nieuwsmedia op journalistieke misinformatie, meldt het ons en na toetsing van de melding onderzoeken wij de klacht, horen (indien mogelijk) de auteur(s) en/of de verantwoordelijke hoofdredacteur en publiceren het resultaat op dit blog.

Graag met vermelding van naam, emailadres en telefoonnummer.

Emailadres: redactie@mon-mediamonitor.nl

(jan.2015)